O firmie

SZANOWNI PAŃSTWO

Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) powstało w 1926 r. Działalność rzeczoznawcza w SIMP rozwija się od 1957 r. Działalność statutowa i gospodarcza SIMP obejmuje wiele dziedzin nauki i techniki oraz organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. Oddział SIMP w Opolu powołano w 1951 r. Rzeczoznawcy SIMP z Opolszczyzny powołali w 1991 r. firmę„Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Transportowych” skrócona nazwa:SIMPTECH Sp. z o.o.


Misją firmy stowarzyszeniowej SIMPTECH Sp. z o.o. jest:

  • prowadzenie szkolenia doskonalącego kadry inżynieryjno – technicznej,
  • szkolenie i egzaminowanie kandydatów do zdobycia uprawnień energetycznych w kategoriach E i D,
  • szkolenie operatorów maszyn i urządzeń technicznych,
  • obsługa firm w dziedzinie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • wspieranie przedsiębiorców poprzez świadczenie usług rzeczoznawczych w dziedzinie doradztwa techniczno – gospodarczego,
  • badanie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,
  • prowadzenie wycen majątkowych maszyn, urządzeń oraz pojazdów.


Firma współpracuje z rzeczoznawcami wielu specjalności technicznych, bhp i ppoż., majątkowymi, budowlanymi, projektantami, kosztorysantami, z wykładowcami o dużym doświadczeniu zawodowym.


Systematyczny nadzór merytoryczny nad jakością świadczonych usług sprawuje Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.


Dewizą firmy jest – wysoka jakość usług, krótkie terminy realizacji i przystępne ceny.

Zapraszam do współpracy

Prezes Zarządu
mgr inż. Bogusław PRZYCHOCKI