SIMPTECH oferta usług
- rzeczoznawczych
- szkoleniowych i egzaminacyjnych


SZANOWNI PAŃSTWO

 

Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) powstało w 1926 r. Działalność rzeczoznawcza w SIMP rozwija się od 1957 r.

Działalność statutowa i gospodarcza SIMP obejmuje wiele dziedzin nauki             i techniki oraz organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw.                   Oddział SIMP w Opolu powołano w 1951 r.

Rzeczoznawcy SIMP z Opolszczyzny powołali w 1991 r. firmę                 „Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Transportowych”                 skrócona nazwa:

 

SIMPTECH Sp. z o.o.

 

Misją firmy stowarzyszeniowej SIMPTECH Sp. z o.o. jest:

- prowadzenie szkolenia doskonalącego kadry inżynieryjno – technicznej,

- szkolenie i egzaminowanie kandydatów do zdobycia uprawnień          energetycznych w kategoriach E i D, 

- szkolenie operatorów maszyn i urządzeń technicznych,

- obsługa firm w dziedzinie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- wspieranie przedsiębiorców poprzez świadczenie usług rzeczoznawczych

  w dziedzinie doradztwa techniczno – gospodarczego,

- badanie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,

- prowadzenie wycen majątkowych maszyn, urządzeń oraz pojazdów.

 

Firma współpracuje z rzeczoznawcami wielu specjalności technicznych, bhp i ppoż., majątkowymi, budowlanymi, projektantami, kosztorysantami, z wykładowcami o dużym doświadczeniu zawodowym.


Systematyczny nadzór merytoryczny nad jakością świadczonych usług sprawuje Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki. 

Dewizą firmy jest – wysoka jakość usług, krótkie terminy realizacji

i przystępne ceny.

 

                   Zapraszam do współpracy

                                                          Prezes Zarządu
                                                         
mgr inż. Bogusław PRZYCHOCKI

 

 

SIMP wykaz
- rzeczoznawców SIMP

 

SIMP
- działalność, aktualności

 

SIMPTECH kontakt

 

SIMP STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

p r o j e k t   i   w y k o n a n i e   N e t e o . p l
a k t u a l i z a c j a   JZ 30.03.2011.